גרונטולוגיה פיננסית

בדומה ליעוץ המקצועי שהעמדתי לרשותכם במגוון תחומי הגרונטולוגיה באתר זה כך גם מומחי ויועצי "אזימוט פיננסים". אשמח להפנותכם בכל סוגייה כלכלית, אישית או משפחתית הנוגעת לחייכם. יעוץ המומחים מופנה הן למבוגר והן לשאר בני המשפחה השוקלים את עתידם הפיננסי העומד בפניהם בטווח רחב של אפשרויות הבאות להבטיח את בריאותכם איכות חייכם. 

"הגיל השלישי" – גרונטולוגיה פיננסית

בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית במודעות ובהבנה אצל הגורמים המטפלים בקשישים מטעם הקהילה: רופאים גריאטריים, עובדים סוציאליים, אחיות סיעוד, גרונטולוגים  ועוד, לגבי חשיבות הטיפול לא רק במצבם הבריאותי של הקשישים  אלא גם במצבם הסוציאלי והכלכלי.

העלייה בתוחלת החיים האריכה באופן משמעותי את תקופת החיים שאחרי הפרישה. לאדם שהגיע בימינו לגיל 67 יש בממוצע עוד כ- 20 שנות חיים. ניתן לחלק פיננסית את שנות חיי האדם הבוגר לשניים:

1. תקופת הצבירה. תקופה זו מיוחסת לשנות עבודתו של האדם עד יום הפרישה והיא כוללת את הכנסותיו מעבודה, בניית רכושו, ביתו וצבירת חסכונותיו.

2. תקופת ההוצאה. תקופה זו מיוחסת לשנים שלאחר פרישתו של האדם לגמלאות. תקופה זו מכונה בשפה המקצועית "הגיל השלישי" והיא מאופיינת בכך שבתקופה זו האדם מוציא כספים רבים כדי לשמור על רמת חייו ואיכותם.

מהו עיסוקה של הגרונטולוגיה הפיננסית?

 בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית באורך תקופת הגיל השלישי ומתוך כך גם היקף ההוצאות הכספיות. בתקופה זו עולה השכיחות במחלות וברמתן ביחד ובמקביל חלה ירידה ביכולת המנטלית והתפקודית. כל אלה יוצרים צרכים מיוחדים הדורשים משאבים כספיים ניכרים.

מחקרים רבים מצביעים על הקשר של הפרמטרים הסביבתיים, החברתיים והכלכליים על איכות חייו של האדם בגיל השלישי. היום ברור כי חולי, בדידות ומחסור כלכלי הינם פרמטרים המשולבים זה בזה ומשפיעים זה על זה.

 גם מי שאינו נימנה על הגורמים המטפלים בקשישים נחשף בתקשורת לעובדות קשות הנוגעות למצב הכלכלי של הקשישים. בישראל כל קשיש חמישי עני. הקשישים בישראל מתמודדים עם מחסור במשאבים כלכליים אשר מונעים מהם לנהל כלכלת בית בסיסית, לרכוש מוצרי צריכה יסודיים, לחמם את ביתם בחורף, לקנות תרופות, לוותר על טיפול שיניים ועוד דברים רבים שלכולנו ברור שהם צורך בסיסי כדי לחיות באיכות חיים סבירה.

 אין אדם בישראל שלא מכיר את המושג "סל הבריאות". הקשישים מתמודדים יותר מכולם עם ההחלטות של הממשלה בדבר הכללת טיפול או תרופה מסוימת בסל או מחוצה לו. כל הוצאה של טיפול או תרופה מחוץ לסל משפיע ישירות על מצבו הפיננסי של האדם בגיל השלישי וכתוצאה מכך מפחית את רמת ואיכות חייו.

עיסוקה המרכזי של הגרונטולוגיה הפיננסית היא להתמודד עם הגורם הכלכלי וליצור פתרונות המתאימים ביותר לפנסיונר ולמשפחתו. עקב הרפורמות שעבר שוק ההון והביטוח בישראל התעורר הצורך בקבלת ליווי והכוונה מקצועי בתחום הפיננסי המבוסס על ידע ומומחיות רב תחומי – הוליסטי. התכנון והניהול ההוליסטי מתמודד עם האתגרים החדשים שהתעוררו לאור העליה בתוחלת החיים ובצורך לקבל פתרונות פיננסים כתוצאה מכך.

קב' "אזימוט פיננסים" הינה הקבוצה הראשונה אשר פיתחה בישראל את ה"מודל לניהול פיננסי הוליסטי" – HFC . כלכלני הקבוצה בעלי ניסיון עשיר מעניקים ליווי וייעוץ מקצועי לקראת הפרישה ממקום העבודה ולאחריה. המודל אשר פותח בקבוצה מסייע לתכנן מראש את החיים בגיל השלישי מבחינה פיננסית ומעניק פתרונות אישיים לטווח ארוך לצורך שמירה על רווחת החיים ואיכותם.

משכנתא הפוכה

המטריצה הנוכחית בה הפנסיה הולכת ונשחקת לאורך השנים כאשר מנגד צרכי הבריאות והסיעוד הולכים ועולים תוך כדי ירידה בהשתתפות המדינה בעלויות אלו, גורמת למצב של מחסור משמעותי במשאבים פיננסיים וחוסר יכולת כתוצאה מכך לתת מענה לצרכים האמיתיים של אוכלוסיית הקשישים. מעבר לכך מתמודדים הפנסיונרים בגיל השלישי עם הצורך למשאבים כספיים כדי ליהנות מאיכות החיים בזמן הפנוי הקיים ברשותם בשפע, מהרצון לסייע לבני המשפחה וגם לתת מתנות מעת לעת לנכדים.

 בדיוק לשם כך, נוצרה ה"משכנתא ההפוכה". מדובר במכשיר פיננסי אשר מאפשר למעשה להגדיל את ההכנסה החודשית כהשלמה לפנסיה. במסגרת זו מאפשרים לפנסיונרים מגיל 67 ומעלה (שני בני הזוג צריכים להיות מעל גיל זה) המחזיקים דירות לקבל הלוואה לכל מטרה ולטווח ארוך בתנאים אטרקטיביים. תקופת ההלוואה אינה מוגבלת בזמן והיא תעמוד לפירעון רק כאשר הלווים יבקשו לפרוע אותה ממקורותיהם או כאשר הם יפסיקו להתגורר בבית מכל סיבה שהיא או במקרה לא עלינו פטירה.

ההלוואה אינה מותנית בבדיקות רפואיות או בהמצאת פוליסות ביטוח חיים וכיוצא בזה. הלווים חייבים להיות בעלי הנכס באופן מלא ומוחלט מבלי שיש לאדם כלשהו זכויות בו ולהתגורר בו דרך קבע.

 קרן ההלוואה בתוספת ההצמדה והריבית ייפרעו כולם בסיום התקופה כאמור לעיל. אין תשלום כלשהו במהלך תקופת ההלוואה. תנאי ההלוואה מאפשרים ללווים או ליורשיהם לפרוע את ההלוואה באמצעות מכירת הדירה או בכל אמצעי אחר. אם התמורה שהתקבלה ממכירת הדירה עולה על סכום יתרת ההלוואה תישאר היתרה בידי הלווים או יורשיהם. לעומת זאת, הבנק מבטיח ללווים הגנה מלאה מפני ירידת ערך הבית ומתחייב להם בהסכם ההלוואה כי אם סכום החזר ההלוואה יהיה גבוה משווי הנכס בעת הפרעון הוא לא ידרוש מהם את ההפרש או מיורשיהם.

לאורך כל תקופת המשכנתא ההפוכה, הלווים ממשיכים להחזיק בביתם כבעלי הנכס לכל דבר ועניין  וללא כל חשש כי ייאלצו לעזוב את ביתם או למוכרו בניגוד לרצונם.

 יותר ויותר מאוכלוסיית הגימלאים בישראל מתעניינים במכשיר זה כדי לשפר את איכות ורמת חייהם. הכלכלנים ב"אזימוט פיננסים" אשר התמחו בתחום, מלווים את הקשישים ובני משפחתם בכל תהליך קבלת ההחלטה על לקיחת המשכנתא ההפוכה. התהליך כולל ליווי מול הבנק הרלוונטי בנוגע לקביעת ערך דירת המגורים על פי הקריטריונים הבנקאיים, התאמת מסלולי ההלוואה הכדאיים ביותר במועד העמדתה, קביעת מסגרת האשראי שניתן לקבל, השגת תנאים אטרקטיביים בעמלות וריבית.

בדומה ליעוץ המקצועי העומד לרשותכם בכל תחומי הגרונטולוגיה באתר זה כך גם מומחי ויועצי "אזימוט פיננסים". אשמח להפנותכם אישית בכל סוגייה כלכלית, אישית ומשפחתית החל מתקופת טרום גיל הפרישה ואחריה. יעוץ המומחים מופנה הן למבוגר והן לשאר בני המשפחה השוקלים את עתידם הפיננסי העומד בפניהם בטווח רחב של אפשרויות הבאות להבטיח את איכות חייכם.

לחץ כדי לחזור לדף הראשי

נורית מידן, גרונטולוגית. השקט הנפשי שלך
054-4707307

עובדת סוציאלית
B.A שירותי אנוש.
M.A גרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

הסמכה בהעברת הרצאות והדרכות במגוון נושאי עולם הגרונטולוגיה
מוסמכת בניהול מוסדות רווחה לקשישים – משרד הרווחה.
מנהלת היחידה להכוונה ויעוץ לגיל השלישי.
מתמחה בטיפול ושיקום חולי דמנציה ואלצהיימר.

יועץ גרנטולוגיה פיננסית:
מר רמי ברק
אזימוט פיננסים

04-8212222

http://www.azimuth-finances.com